Kuweka Msingi Imara

Kuweka Msingi Imara

Kuweka msingi ni hatua ya muhimu katika ujenzi wa majengo, jengo lisilo na msingi kwa hakika dhoruba zijapo ni rahisi kusombwa na maji. Hii ni kweli pia katika maisha ya Ukristo na utafutaji wa ukweli, inatupasa kuwa na msingi imara wa kile tunachokijua na kukiamini. Tunapokuwa tukijifunza Biblia ni muhimu kujenga imani yetu kwenye msingi imara. Yapo mambo kadhaa yatakayotusaidia tutapokuwa tukizichunguza kweli za Biblia tuwe na msingi imara. Nayo ni haya...

Kwanza kabisa Biblia hujielezea yenyewe. Tunapoisoma Biblia hatupaswi kutegemea maelezo ya ziada kutoka kwa mtu (watu) fulani. Yatupasa kuzingatia sana swala hili, Nabii Isaya alisema,

“Na waende kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwa hao hapana asubuhi” Isaya 8:20.

Yote tujifunzayo yapaswa kutoka katika neno la Mungu vinginevyo ‘kwetu hapana asubuhi’.

Pili usijenge kweli au fundisho lolote katika fungu moja tu. Wengi leo wamepotoshwa kwani wanakosa sehemu hii muhimu katika kujenga msingi imara, Biblia kamwe haijipingi, japo tafsiri za watu zaweza pingana lakini kamwe Biblia hajipingi yenyewe. Wengi kwa kutokuliewa fungu, au kifungu cha Biblia hufikia katika hitimisho baya kuhusu kweli fulani. Mfano mtu aweza kung’ang’ania fungu moja ambalo kwa mtazamo wake anaona linatoa mtazamo fulani juu ya kweli fulani ya Biblia, wakati yapo mafungu tisini yanayoeleza vizuri na kiundani kinyume na mtazamo wake. Nabii Isaya pia alisema

“Kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri; kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni; huku kidogo na huku kidogo.” Isaya 28:13.

Ili kuwa na msingi imara ni lazima uwe na vifungu vingi vinavyothibitisha fundisho hilo.

Tatu na muhimu zaidi, yakupasa kutambua kama mchunguzi wa maandiko matakatifu kwamba kweli za Biblia si kama vipengele vidogo vidogo vyenye kutofautiana vikieleza kila kimoja jambo lake! Kweli zote za Biblia lengo lake ni kuonesha kitu fulani kuhusu Mungu wetu, kuhusu tabia yake ya upendo, katika yote utakayokuwa ukigundua na kujifunza katika uchunguzi wako wa maandiko jiulize yanakwambia nini kuhusu Mungu, je kweli yanakuonesha upendo wa Mungu kama ulivyoonekana pale msalabani, ukweli mkuu wa Biblia ni kwamba “Mungu ni Upendo” 1 Yohana 4:18 na kama kwa namna yeyote fundisho unalilojifunza linakinzana na ukweli huu mkuu kuhusu Mungu, basi moja kwa moja jua kwamba fundisho la hilo lipo kinyume na Maandiko Matakatifu.

Hayo ndiyo mambo machache yanayowezakutusaidia kuwa na msingi imara katika kujifunza kweli za Biblia. Acha Biblia ijieleze yenyewe, linganisha vifungu mbalimbali vya Biblia na linganisha fundisho lako na ukweli mkuu (“Mungu ni upendo”).

Mpya kutoka kwetu