Jifunze Neno

jifunze neno la Mungu

Header Ads

Mpya

Wenye Huzuni

"Heri wenye huzuni; Maana hao watafarijika. " Mathayo 5:4 Maisha ya Kikristo ni safari yenye kupiga hatua moja moja kuelekea k...
Wenye Huzuni Wenye Huzuni Reviewed by David machibya on 6:49 PM Rating: 5

Warumi 12:2

"Wala msiifuatishe namna ya dunia hii; bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya k...
Warumi 12:2 Warumi 12:2 Reviewed by David machibya on 7:36 AM Rating: 5

Wafilipi 2:3

"Msitende neno lo lote kwa kushindana wala kwa majivuno; bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi y...
Wafilipi 2:3 Wafilipi 2:3 Reviewed by David machibya on 7:33 AM Rating: 5

Kipi Kipimo Chako?

"Ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. " Luka 5:18   Ni maneno aliyoyasema Petro akiwa ameanguka magotini...
Kipi Kipimo Chako? Kipi Kipimo Chako? Reviewed by David machibya on 11:49 PM Rating: 5

Makao Yako ya Mbinguni

Marko Polo aliporudi kwenye mji kusafiri miaka mingi katika nchi za mashariki, rafiki zake walidhani kwamba safari zake zile ndefu sana zi...
Makao Yako ya Mbinguni Makao Yako ya Mbinguni Reviewed by David machibya on 10:05 PM Rating: 5

Yesu Ajapo kwa ajili Yako

Baada ya miaka mingi ya kutendewa vibaya, Armando Balladares alikuwa amekonda vibaya sana na kulemaa akiwa kama kinyago tu cha vile alivy...
Yesu Ajapo kwa ajili Yako Yesu Ajapo kwa ajili Yako Reviewed by David machibya on 9:19 PM Rating: 5
Kuhusu Mambo yako ya Baadaye Kuhusu Mambo yako ya Baadaye Reviewed by David machibya on 9:12 PM Rating: 5

Ad Home

Programs

GUNDUA

Orodha ya masomo 26 yatakayogusa maisha yako kwa namna ya pekee katika kumjua Mungu, maisha yetu na ukweli wa Biblia

Tazama Orodha >>
NENO LA SIKU

masomo yatakuwezesha kila siku kumkaribia Mungu kupitia tafari za Neno la lake takatifu.

Tazama Orodha >>
AFYA

Pata makala mbalimbali za afya zitakazokuelimisha juu ya kanuni mbalimbali za afya na nini ufanye ili uwe mwenye afya njema.

Tazama Orodha >>
Powered by Blogger.